2012-11-23

kažkas sugedo jūsų pasaulyje...

Knyga apie San Mikelę / Akselis MiuntėNiekuomet nenorėjęs rašyti knygos apie save, priešingai – nuolat stengdamasis bėgti nuo savęs, „tos neaiškios“ asmenybės, Akselis Miuntė, rodos, niekur toli nepabėgo. Knygoje, kurios išsižada kaip biografijos, beigi – kaip gydytojo prisiminimų, galiausiai – neišvengia neparodydamas savo vidinio pasaulio, savo požiūrio į aplinką, savo meilių ir nemeilių gyviesiems žemės sutvėrimams. „Norint parašyti knygą apie save, paprasčiausiai tereikia visomis išgalėmis stengtis galvoti apie kitus“ –šis teiginys parodo asmeninį gydytoją / rašytoją kaip nuoširdų, kitais besirūpinantį, dėmesingą ir kuklų žmogų. Žmogaus, kuris vien iš aplinkos garsų gali atkurti supantį pasaulį, kuris gali ne tik pats išgyventi savo jausmus, bet ir išgirsti patiklių būtybių džiaugsmus, sielvartą, bei išgirsti daiktų kuždesį sapnuose, o pažinti žmonių vidinį pasaulį užtenka stebėjimo, bei mediko praktikos, jo paties pasaulėjautai, gyvenimui aprašyti, manau ir kelių šimtų knygos puslapių būtų maža. Per savo požiūrį į gyvenimą, aplinką, jį supančius žmones rašytojas parodė tik vieną savo žmogiškąją pusę, visiškai neatskleisdamas savo paties šeimyninių subtilybių. O juk taip smalsu būtų pažinti jį patį, tą, kuris iš pirmo žvilgsnio įsimylėjo Kaprį, tą, kuris pardavė sielą dėl savo svajonės, tą, kuris girdi ne tik žmonių sielas, bet ir išklauso mažų žmogeliukų - gnomų skaudulius, tą, kurio gyvenime sapnas nepastebimai ištrina realybės rėmus. 

Laikui nepasiduodančios mintys:
Gyvenimas tebėra toks kaip visuomet: nejautrus įvykiams, abejingas žmonių džiaugsmams ir sielvartui, nebylus ir mįslin­gas it sfinksas.
 
Sunkūs atėjo laikai, kažkas sugedo jūsų pasaulyje, niekur nėra ramybės.

Kam sku­bėti? Visi mes neišvengiamai prieisime kelio galą. 

Labai nustebau sužinojęs, kad esama žmonių, niekuomet nemačiusių gnomų. Tokių žmonių galima tik gailėtis. Tikriausiai jų regėjimas sutrikęs. 

Norint tapti geru šunų gydytoju, reikia šunis mylėti, be to, juos suprasti - tas pat tinka ir žmonėms, tik šunį suprasti ir pamilti lengviau negu žmogų. 

Pasitaiko net ir kvailų šunų, bet kur kas rečiau negu žmonių.

Nuožmus laukinis žvėris ne tas, kuris uždarytas narve, o tas, kuris stovi prie jo. 

Mirtis ne tokia žiauri kaip mes.

Žinau, kad gyvenimas puikus, bet taip pat žinau, kad mes dažnai jį subjaurojame ir paverčiame kvailu farsu arba šiurpia tragedija, arba abiem iš karto; ir galiausiai žmogus nebežino, ką daryti – ar verkti, ar juoktis. Verkti lengviau, bet juoktis kur kas geriau – tik ne garsiai!

Man nepatinka mėnulis. šis paslaptingas nakties klajūnas pernelyg dažnai kuždėdavo man į ausį svajones.

Aš jaučiuosi svetimas šioje svajonių šalyje.

Pilnatis – tai sudžiuvusi senmergė, klastingomis akimis stebinti iš aukštybių mirtingos meilės nemirtingą tragediją.

Žmonės turi būti geri gyvuliams, o su negyvais daiktais reikia elgtis taip, lyg jie vis dar girdėtų ir suprastų.


Tikrai myliu tik tuos žmones, kurių gailiuosi.

Nėra galingesnio vaisto už viltį; už vieną pesimistišką gydytojo žvilgsnį ar žodį ligonis dažnai sumoka gyvybe.


Čionykščiai draugiški žmonės, nemokantys nei skaityti, nei rašyti, yra daug laimingesni už mane, nors aš iš pat vaikystės gadinu akis, siekdamas žinių.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

papasakok ką manai...