2013-04-03

Sapnai yra mūsų troškimų katilas...


Sapnai yra mūsų troškimų katilas... 
Tušti žmonės / Brian Keaney. - Vilnius : Alma littera, 2008. - 238 p.

Susiviliojau pažadu, jog knyga užgniauš kvapą įsileidusi į paslaptingąjį uždraustų sapnų pasaulį. Pasaulį, kuris yra paslaptingoje saloje, kurią valdo dar paslaptingesnis daktaras Zigmundas.  Deja, teko labai nusivilti. Nei kvėpavimas nutrūko, nei paslaptys sužavėjo, o ir sekančių trilogijos knygų skaityt nepanorau. Tiesiog tai, kas buvo žadėta, liko, kažkur tarp knygos eilučių…
Buvo sala. Joje – beprotnamis. Jame – beprotnamio pacientai. Tarp salos gyventojų – „vietinis“ paauglys, kuris nesijaučia toks kaip visi, nes… sapnuoja. Dar yra paauglė, kuri taip pat nori daugiau, nei aplinkiniai.
Ir paauglius, ir jų tėvus, ir visus kitus salos gyventojus – tokią labai specifinę visuomenę, valdantis daktaras teigia, nors ne asmeniškai, o per savo sukurtos sistemos viršiausiuosius atstovus, jog jis sukūręs būdą kaip visuomenei padėti atsikratyti nusikalstamumo, kaip ją padaryti tobulą. Jo tobulos visuomenės sistemą įgyvendina struktūriškai sudėliotų rangų atstovai. Visi vykdo tik savo „priedermei“ priskirtus įsakymus, elgiasi tik taip, kaip jiems leista, nes… kitaip elgtis jie ne tik kad nenori, bet ir neįstengia dėl paslaptingojo labai svarbaus knygoje vaisto Ichoro. Sulaukę tam tikro amžiaus vaikai „atkenčia“ pilnametystės ceremoniją, kurios esmė – paversti juos „tobulais“ visuomenės nariais, o iš tiesų – jie tampa tiesiog savotiškais zombiais: nesapnuoja, nesipriešina, paklusniai vykdo nurodymus, nuolankiai susitaikę su pasauliu tokiu, koks jis yra (tiksliau – tokiu, kokį jį jiems parodė), nieko nesiekia ir nieko netrokšta, kadangi niekuo labiau nesidomi, nesimoko – praranda turėtus gebėjimus, mokėjimus, kas priveda prie visuomenės žlugimo.
Visa salos paslaptis – paauglių savotiškas (per ramus, kad knygoje užgniaužtų kvapą) maištas, bei paauglio kilmė. Jo mama pristatoma kaip beprotė, iš tiesų, pasirodo iškili mokslininkė… Vienpusiškoje, bei vieno žmogaus valdomoje visuomenėje kitaip mąstantis, pažangaus mokslo siekiantis ir jį įgyvendinantis žmogus sugretinimas su bepročiu. Matyt, visi „bepročiai“ kilę „iš ten pat“ J Štai ir visas paslaptingumas. Kaip ir visur – atsiranda grupelė nepritampančių, savas taisykles kuriančių, kitaip gyventi norinčių, einančių prieš primestas normas ir standartus… Ir susikuria nauja dar paslaptingesnė visuomenė… Kyla karas, tiksliau – kova. Ir teisingai teigiama - neįmanoma laimėti karo su priešu, jei iš pradžių negali laimėti kovos su pačiu savimi…
Kova vyksta iki paskutinių jėgų, kažkas kažkur atsiveria, sprogsta blykčioja, moteriški balsai šnabžda… ir… Perskaičius pabaigą ir kyla klausimas: IR???? Ir kas? Ir ką? O gal ir reikia skaityt sekančias knygas? Bet jau nebesitiki, jog atsiskleis paslaptingasis Zigmundas, jog Ichoras paveiks ir mane… 

 Beprotnamio mintys:

Nė vienas nėra tobulas. Svarbiausia – iš savo klaidų pasimokyti. Kitaip gali ir vėl tokių klaidų padaryti. Klaida tampa įpročiu, o įprotis tampa liga. 
 
Jis buvo žemiausias iš žemiausių – beprotnamio gyventojos vaikas. Ir ne paprastos gyventojos. Jo motina buvo viena pavojingiausių ir nenuspėjamiausių beprotnamio pacienčių.
[…] Jo vaikystė nebuvo iš lengvųjų. Niekas niekada neimdavo jo ant rankų, niekas jo neapkabindavo ir nesakydavo, kad jis esąs mažasis jų džiaugsmelis. Toks elgesys buvo kitų vaikų privilegija. Dantė įprato tenkintis ir mažiausiais dėmesio trupinėliais, pamestais jo pusėn…

Neįmanoma laimėti karo su priešu, jei iš pradžių negali laimėti kovos su pačiu savimi.

Visiems rūpi tik tai, kas svarbesnis – jis ar jo pašnekovas.


Kam rūpi – ar šiame pasaulyje vienu maniaku pamišėliu mažiau, ar daugiau?
 
Laisvės kaina yra įvairūs pavojai. […] dažnai neįmanoma sukurti ką nors gera, nepadarius ką nors bloga. Taigi nors praeityje žmonės kentėjo nuo nusikalstamumo, visuomenė buvo daug sveikesnė, nes žmonės buvo laisvi. 

Jis niekada nepasako visko iki galo, tik tiek, kad sužadintų apetitą.   

Sapnai yra mūsų troškimų katilas. Juose gimsta viltys, ten pat prieš jus stoja ir slaptos jūsų baimės.